AI KOWADA GALLERY

hanare

NEWS

EXHIBITION

Masanobu ISHII

"literature"

Kanako Nishi

"i(Ai)"

Hiroshige Fukuhara

"Modulation"

Anno Momoyo & Kitagawa Utamaro

"The Ukiyoe Harlots"

Taku HISAMURA

"Homemade Sculptures"

Taro SHINODA

"The Idea Factory of a Big Loser"